Θα πάρουμε μια κότα, γιαγιά, θα πάρουμε μια κότα

< Russian kid's song - We'll Buy a Hen

Russian-Grandma-dances.gif

Θα πάρουμε μια κότα, γιαγιά, θα πάρουμε μια κότα, x2
Η κότα τσιμπολογά: "Κο-κο-κο".
Hen dances.gif

Θα πάρουμε μια πάπια, γιαγιά, θα πάρουμε πάπια, x2
Η πάπια : "Κουακ-κουακ",
Η κότα τσιμπολογά: "Κο-κο-κο".

Θα πάρουμε μια γαλοπούλα, γιαγιά, θα πάρουμε μια γαλοπούλα, x2
Η γαλοπούλα: "Γλου-γλου",
Η πάπια : "Κουακ-κουακ",
Η κότα τσιμπολογά: "Κο-κο-κο".

Θα πάρουμε μια γάτα, γιαγιά, θα πάρουμε μια γάτα, x2
Η γάτα: "Νιάου-νιάου",
Η γαλοπούλα: "Γλου-γλου",
Η πάπια : "Κουακ-κουακ",
Η κότα τσιμπολογά: "Κο-κο-κο".

Θα πάρουμε ένα σκύλο, γιαγιά, θα πάρουμε ένα σκύλο, x2
Ο σκύλος: "Γαβ-γαβ",
Η γάτα: "Νιάου-νιάου",
Η γαλοπούλα: "Γλου-γλου",
Η πάπια : "Κουακ-κουακ",
Η κότα τσιμπολογά: "Κο-κο-κο".

Θα πάρουμε ένα γουρούνι, γιαγιά, θα πάρουμε ένα γουρούνι, x2
Το γουρούνι: "Όϊνκ-όϊνκ",
Ο σκύλος: "Γαβ-γαβ",
Η γάτα: "Νιάου-νιάου",
Η γαλοπούλα: "Γλου-γλου",
Η πάπια : "Κουακ-κουακ",
Η κότα τσιμπολογά: "Κο-κο-κο".

Θα πάρουμε μια αγελάδα, γιαγιά, θα πάρουμε μια αγελάδα, x2
Η αγελάδα: "Μου-μου",
Το γουρούνι: "Όϊνκ-όϊνκ",
Ο σκύλος: "Γαβ-γαβ",
Η γάτα: "Νιάου-νιάου",
Η γαλοπούλα: "Γλου-γλου",
Η πάπια : "Κουακ-κουακ",
Η κότα τσιμπολογά: "Κο-κο-κο".

Θα πάρουμε ένα άλογο, γιαγιά, θα πάρουμε ένα άλογο, x2
Το άλογο: "Νέϊ-νέϊ",
Η αγελάδα: "Μου-μου",
Το γουρούνι: "Όϊνκ-όϊνκ",
Ο σκύλος: "Γαβ-γαβ",
Η γάτα: "Νιάου-νιάου",
Η γαλοπούλα: "Γλου-γλου",
Η πάπια : "Κουακ-κουακ",
Η κότα τσιμπολογά: "Κο-κο-κο".

Θα πάρουμε αυτοκίνητο, γιαγιά, θα πάρουμε αυτοκίνητο, x2
"Το αυτοκίνητο: "Βρουμ-βρουμ",
Το άλογο: "Νέϊ-νέϊ",
Η αγελάδα: "Μου-μου",
Το γουρούνι: "Όϊνκ-όϊνκ",
Ο σκύλος: "Γαβ-γαβ",
Η γάτα: "Νιάου-νιάου",
Η γαλοπούλα: "Γλου-γλου",
Η πάπια : "Κουακ-κουακ",
Η κότα τσιμπολογά: "Κο-κο-κο".

Θα πάρουμε μια τηλεόραση, γιαγιά, θα πάρουμε μια τηλεόραση, x2
Η τηλεόραση: "Ώρα-Ειδήσεις",
Η παρουσιάστρια: "Μπλα-μπλα",

"Το αυτοκίνητο: "Βρουμ-βρουμ",
Το άλογο: "Νέϊ-νέϊ,
Το γουρούνι: "Όϊνκ-όϊνκ",
Ο σκύλος: "Γαβ-γαβ",
Η γάτα: "Νιάου-νιάου",
Η γαλοπούλα: "Γλου-γλου",
Η πάπια : "Κουακ-κουακ",
Η κότα τσιμπολογά: "Κο-κο-κο".

Θα πάρουμε μια κότα, γιαγιά, θα πάρουμε μια κότα!
(1) C G C
(2) F G
Купим мы, бабушка.gif

 • For the chicken - hands are put together, and show how the chicken pecks
 • For the duck - palm of hand holding in waves, like a duck, swims
 • For the turkey - hands on hips, turn left and right
 • For the kitten - like a cat washing its whiskers
 • For the dog - his hands to his head as his ears and wave them
 • For the piglet - hands into fists, put to the nose and rotate slightly, indicating the snout
 • For the cow - pretend to bunt, showing horns
 • For the horse - hands depict a ride on a horse
 • For the car - hands twist the "wheel"
 • For the TV - hands to show the rectangle and then down to "Time-Facts"

News-reader-on-tv.gif

 • For the newsreader - head to the right and left "Blah-blah"


 Купим мы, бабушка, тебе курочку, x2
Курочка по зёрнышку: "Кудах-тах-тах".
Hen pecks.gif

Купим мы, бабушка, тебе уточку, x2
Duck dances.gif
Уточка: "Та-та-та-та",
Курочка по зёрнышку: "Кудах-тах-тах".

Купим мы, бабушка, тебе индюшонка, x2

Turkey pecks.gif

Индюшонок: "Шалды-балды", (или "Гоу-гоу")
Уточка: "Та-та-та-та",
Курочка по зёрнышку: "Кудах-тах-тах".

Купим мы, бабушка, тебе кисоньку, x2

Кот с клубками.gif

А кисонька: "Мяу-мяу",
Индюшонок: "Шалды-балды",
Уточка: "Та-та-та-та",
Курочка по зёрнышку: "Кудах-тах-тах".

Купим мы, бабушка, тебе собачонку, x2

Dog barks.gif

Собачонка: "Гау-гау",
А кисонька: "Мяу-мяу",
Индюшонок: "Шалды-балды",
Уточка: "Та-та-та-та",
Курочка по зёрнышку: "Кудах-тах-тах".

Купим мы, бабушка, тебе поросёнка, x2

Pig walking by tokeshiro.gif

Поросёнок: "Хрюки-хрюки",
Собачонка: "Гау-гау",
А кисонька: "Мяу-мяу",
Индюшонок: "Шалды-балды",
Уточка: "Та-та-та-та",
Курочка по зёрнышку: "Кудах-тах-тах".

Купим мы, бабушка, тебе коровёнку, x2

Cow-says-moo.gif

Коровёнка: "Муки-муки",
Поросёнок: "Хрюки-хрюки",
Собачонка: "Гау-гау",
А кисонька: "Мяу-мяу",
Индюшонок: "Шалды-балды",
Уточка: "Та-та-та-та",
Курочка по зёрнышку: "Кудах-тах-тах".

Купим мы, бабушка, тебе лошадёнку, x2

Horse.gif

Лошадёнка: "Нуки-нуки",
Коровёнка: "Муки-муки",
Поросёнок: "Хрюки-хрюки",
Собачонка: "Гау-гау",
А кисонька: "Мяу-мяу",
Индюшонок: "Шалды-балды",
Уточка: "Та-та-та-та",
Курочка по зёрнышку: "Кудах-тах-тах".

Купим мы, бабушка, тебе "Жигулёнок", x2

Old blue car.gif

"Жигулёнок": "Жуки-Жуки",
Лошадёнка: "Нуки-нуки",
Коровёнка: "Муки-муки",
Поросёнок: "Хрюки-хрюки",
Собачонка: "Гау-гау",
А кисонька: "Мяу-мяу",
Индюшонок: "Шалды-балды",
Уточка: "Та-та-та-та",
Курочка по зёрнышку: "Кудах-тах-тах".

Купим мы, бабушка, тебе телевизор, x2
Tv facts.gif
Телевизор: "Время-факты",
News-reader.gif
Дикторша: "Ляля-ляля",

"Жигулёнок": "Жуки-Жуки",
Лошадёнка: "Нуки-нуки",
Коровёнка: "Муки-муки",
Поросёнок: "Хрюки-хрюки",
Собачонка: "Гау-гау",
А кисонька: "Мяу-мяу",
Индюшонок: "Шалды-балды",
Уточка: "Та-та-та-та",
Курочка по зёрнышку: "Кудах-тах-тах".

Купим мы, бабушка, тебе курочку!

 • на курочку - руки складываем вместе и показываем, как клюет курица
 • на уточку - ладонь руки проводим волнообразно, словно плывет уточка
 • на индюшонка - руки в боки, поворачиваемся налево и направо
 • на кисоньку - как кошка умывает усики
 • на собачку - руки к голове как уши и машем ими
 • на поросенка - руки в кулаки, приставляем к носу и слегка вращаем, обозначая пятачок
 • на коровку - делаем вид, что бодаемся, показывая рога
 • на лошаденку - руками изображаем езду на лошади
 • на Жигулёнок - руками крутим "руль"
 • на телевизор - руками показать прямоугольник и потом вниз на "Время-факты"
 • на дикторшу - головой направо и налево "Ляля-ляля"